Play Icon
Covid-19
19 May 2021
53.00 minutes
Covid Support Circle With Covid Warrior Gurmeet Choudhary
Speakers (4)

Pu

Puneet

Shashank Singh

Shashank Singh

gurmeet choudhary

gurmeet choudhary

Amol Sharma

Amol Sharma

Listeners (58)

Ja

Jas

VC

Vartika Chaturvedi

Pu

Puneet

Shashank Singh

Shashank Singh

gurmeet choudhary

gurmeet choudhary

Kushagra Jaiswal

Kushagra Jaiswal

Samriddhee

Samriddhee

Misbah

Misbah

Arun Sh

Arun Sh

Leena

Leena

SB

Sandeep Balli

Roshan Raj

Roshan Raj

manas agrawal

manas agrawal

Ankit Arora

Ankit Arora

VC

Vedant Chaturvedi

Abhishek Tyaggi

Abhishek Tyaggi

Na

Namrata

Puspadip Thakur

Puspadip Thakur

Tushar Ankit

Tushar Ankit

Analita

Analita

Soumya Dutta

Soumya Dutta

Rahul Gangwani

Rahul Gangwani

Abhishek Kumar Jha

Abhishek Kumar Jha

vithika kartik

vithika kartik

sh

shiv

Om

Omji

Vaishali Desai

Vaishali Desai

Priya

Priya

tS

tanmay Sharma

Ra

Rahul

Amol Sharma

Amol Sharma

Kuldeep Saini

Kuldeep Saini

Pankaj

Pankaj

PC

Pradeep Chaturvedi

Preet Raj

Preet Raj

Sai Ganesh

Sai Ganesh

SC

Shobha Chaturvedi

Madhuri

Madhuri

Rahul Singh

Rahul Singh

Seema Dawar

Seema Dawar

Gaurav Kalra

Gaurav Kalra

SK

Sunita Kalra

Kiruthika Sundaram

Kiruthika Sundaram

Bharti Chandel

Bharti Chandel

Mrinal

Mrinal

SS

Shilpaa Sharmaa

Hitesh

Hitesh

Sanjana

Sanjana

akanksha gupta

akanksha gupta

Pooja

Pooja

Ni

Nikita

Rushabh

Rushabh

Aayushi Mahajan

Aayushi Mahajan

As

Akansha singh

Abhilash Sharma

Abhilash Sharma

CC

Chitra Chaturvedi

sc

snigdha chaturvedi tyagi

Divyadeep Chaturvedi

Divyadeep Chaturvedi