Play Icon
Entrepreneurship
05 May 2021
46.87 minutes
Effect of Covid on Events - with Neil Sanghavi & Sajjad Meherally
Speakers (2)

SRM

SRM

Neil Sanghavi

Neil Sanghavi

Listeners (57)

DEEPALI

DEEPALI

Abhayraj Singh

Abhayraj Singh

AK

Aryan Kapoor

Ashish

Ashish

Kushagra Jaiswal

Kushagra Jaiswal

Pooja Chabria

Pooja Chabria

IB

Ishita Beck

Hundefined

H

Ay

Ayushdixit

AK

Archana Kumari

Roshan Raj

Roshan Raj

ma

manas agrawal

kM

kiran Matwandkar

TS

Tashi Sadh

Ka

Kanan

Akhil S nair

Akhil S nair

Puspadip Thakur

Puspadip Thakur

Pr

Prateek

sa

saurin

Ns

Nawab shaik Nooruddin

preksha

preksha

minica

minica

SD

Soumya Dutta

VY

Veena Yadav

Abhishek Kumar Jha

Abhishek Kumar Jha

vithika kartik

vithika kartik

harsha

harsha

Shashi

Shashi

Aniket Patle

Aniket Patle

Monica

Monica

AM

Ajay Mehta

SS

Shikha Singh

SRM

SRM

li

libin

rishabh kumar

rishabh kumar

Rahul Singh

Rahul Singh

sr

sreejith

Eeshikka Bhagtani

Eeshikka Bhagtani

Riya Jain

Riya Jain

kavita jolly

kavita jolly

MJ

Moksha Jain

anuradha choudhary

anuradha choudhary

Mrinal

Mrinal

Sanjana

Sanjana

Pooja

Pooja

Shahla Rooman

Shahla Rooman

chitra

chitra

mohita jain

mohita jain

Mugdha Kalra

Mugdha Kalra

Neil Sanghavi

Neil Sanghavi

KS

Kuldeep Saini

rs

ravi sarode

Arun Sh

Arun Sh

Sai Prema

Sai Prema

Ro

Rohan

Preet Raj

Preet Raj

Shashank Singh

Shashank Singh